Více o nás

Jsme parta nadšenců, kteří milují přírodu i Pána Boha.

V naší komunitě jsme založili Rodinné centrum pro mladé rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro práci s mládeží ve vyloučených lokalitách.

Abychom mohli naši činnost rozvíjet a podporovat i z vlastních zdrojů, po vzoru staré Jednoty bratrské, i my jsme se vrhli do podnikání.

V našem případě to je včelaření a pohostinská činnost (bufety na školách a mléčný bar na autobusáku).

Budeme rádi, pokud vás naše práce pro druhé, zájmová činnosti nebo víra v Boha bude inspirovat.